உள்ளும் உணர்வும்

எனக்குள்ளிருந்து

என்னை அவதானித்து

என்னைத் தொடர்ந்து

என்னைத் தூக்கி நிறுத்தி

என்னைக் கூடவே அழைத்துச் சென்று

என்னைக் காப்பாற்றிக் கரை சேர்க்கும்

உன்னை

இல்லவே இல்லை என்று

எப்படிச் சொல்வேன் நான் ?

* * *

3 thoughts on “உள்ளும் உணர்வும்

  1. நம்மை எல்லாம் இயக்கம் உந்து சக்தி நம்முள் இருக்கும் அந்த உள்ளணர்வு தான்..

    Like

  2. தன்னை அறிந்தால் தலைவன் மேல் பற்று
    வேறொன்று உண்டோ பராபரமே….
    – தாயுமானவர்

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s