சந்திலே புகுந்து

சிலருக்கு சும்மா கேள்விகள்
கேட்டுவைக்க வேண்டும்
வரவிருக்கும் பதிலைப்பற்றிக்
கவலையில்லை அவர்களுக்கு
ஏன், அது அவர்களுக்குத்
தேவையே இல்லை
சரளமான உரையாடலினூடே
அல்லது சூடான விவாதத்திற்குள்
சரேலென இடையிலே புகுந்து
ஏதோ ஒரு கேள்வி
அதில் ஒரு ஆத்ம திருப்தி
அவ்வளவுதான்

**

2 thoughts on “சந்திலே புகுந்து

    1. நன்றி. உங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s