வேகத்தைத் தாண்டியும் ..

நண்பனொருவன்

எப்போதாவது வாய் திறப்பவன்

அன்று ஏதோ ஒரு சுபகணத்தில்

திருவாய் மலர்ந்தான் :

அவ்வப்போது

பின்னோக்கி

திரும்பிப்பார்ப்பது நல்லது

இரண்டு விஷயங்கள் இதில்

ஒன்று -

எத்தனை தூரம் வந்திருக்கிறோம்

எனப் புரிந்துகொள்ள

இன்னொன்று -

ஆரம்பிக்குமுன்

எத்தனைப் புழுதியும் வியர்வையும்

நம்மைப் பூசியிருந்தது

என்பதை மறந்துவிடாதிருக்க..

எங்கோ பார்த்துக்கொண்டிருந்தவன்

மேலும் சொல்லலானான்

வேகமாகத்தான் பலரும்

சென்றுகொண்டிருக்கிறார்கள்

எதனை நோக்கி என்கிற

தெளிவில்லாமல்

**