அந்தம்

சில வாரங்களாக கிரிக்கெட் கட்டுரைகள் எழுதும்படி ஆனது. கொஞ்சம் ஓவர்-டோஸ் ஆகிவிட்டதோ! சரி, கவிதைக்கு மீண்டு வருவோம். சின்னதாக ஒன்று கீழே :

அந்தம்

ஏதோ நினைக்கிறோம்
ஏதோ சொல்கிறோம்
ஏதேதோ செய்கிறோம்
ஏதோ இருக்கிறதென்று
எங்கெங்கோ சென்று
என்னவாகவோ
முடிந்திடுவோம் ஒருநாள்

-ஏகாந்தன்