வேகத்தைத் தாண்டியும் ..

நண்பனொருவன்

எப்போதாவது வாய் திறப்பவன்

அன்று ஏதோ ஒரு சுபகணத்தில்

திருவாய் மலர்ந்தான் :

அவ்வப்போது

பின்னோக்கி

திரும்பிப்பார்ப்பது நல்லது

இரண்டு விஷயங்கள் இதில்

ஒன்று -

எத்தனை தூரம் வந்திருக்கிறோம்

எனப் புரிந்துகொள்ள

இன்னொன்று -

ஆரம்பிக்குமுன்

எத்தனைப் புழுதியும் வியர்வையும்

நம்மைப் பூசியிருந்தது

என்பதை மறந்துவிடாதிருக்க..

எங்கோ பார்த்துக்கொண்டிருந்தவன்

மேலும் சொல்லலானான்

வேகமாகத்தான் பலரும்

சென்றுகொண்டிருக்கிறார்கள்

எதனை நோக்கி என்கிற

தெளிவில்லாமல்

**

கரைந்திருக்கும் அவர்கள்

உங்களை எப்போதோ இது
கடந்து சென்றுவிட்டது
ஒரு கருப்புப்பூனை போல்
குறுக்கே சென்று
‘மியாவ்!’ எல்லாம் வேண்டாம்
அவர்கள் எதையாவது
பார்த்துக்கொண்டிருக்கட்டும்
பேசிக்கொண்டிருக்கட்டும்
நிமிடங்கள் சிலவாவது
நிம்மதியாகக் கழியட்டும்
கண்வைக்க வேண்டாம்
கலங்கப்படுத்த வேண்டாம்
தூரத்திலேயே ஒதுங்கி மனதின்
ஈரம் காட்டுங்கள் கொஞ்சம்

**