பராமரிப்பு

முந்திக்கொண்டு முதுமை
சந்துக்குள்ளே புகுந்து
சிந்து பாடிவிடாதிருக்க
இளமை என்றும் ஓங்கியே
எழிலாய் மயக்கி நிற்க
தேர்ந்தெடுத்த உணவுவகை
முடிக்கு மென்மையான ஷாம்பு
முகத்துக்கு சுகமான ஃபேஷியல்
கைகளுக்கும் பாந்தமாக ஒரு லோஷன்
வாளிப்பான உடம்புக்கென
வகைவகையான மசாஜ்
மூலிகைஎண்ணெய்க் குளியல்
ஆசையாக அதீதமாகத்தான்
தங்களைக் கவனித்துக்கொள்கிறார்கள்
சோப்புத் தண்ணீரை வீணாக்காது
செடிகளுக்கு ஊற்றும் மனிதர்கள்

**

இருக்கிறது இவ்வுலகம் இன்னும்

வேளாவேளைக்கு
விதவிதமாய்க் கொட்டிக்கொள்வதோடு
நாலைந்து மாத்திரைகளைவேறு
நாள் தவறாமல் போட்டுக்கொள்கிறான்
நோயின்றி அவன் நீண்டநாள் வாழவேண்டியது
இந்த உலகத்துக்கு
எவ்வளவு பெரிய அத்தியாவசியம்?
தண்ணீரைப் பார்த்தே நாட்களாயிற்று
பால்கனியின் வறுத்தெடுக்கும் வெயிலில்
பசுஞ்செடிகள்

**