சொல்வனத்தில் `க்யூபா: ஒரு லத்தீன் அமெரிக்க விசித்திரம் -பகுதி 2`

க்யூபா அனுபவம் பற்றி `க்யூபா: ஒரு லத்தீன் அமெரிக்க விசித்திரம்` என்கிற தலைப்பிலான எனது கட்டுரையின் இரண்டாம் பகுதி நடப்பு `சொல்வனம்` இதழில் வெளிவந்துள்ளது. அன்பர்களை வாசிக்க அழைக்கிறேன்.
லிங்க் கீழே:

http://solvanam.com/?p=47689

நன்றி: சொல்வனம்

-ஏகாந்தன்