காலமெலாம்

கட்டற்று இருப்பதில்

ஒரு  ப்ரச்னை  என்றான்

காலம் கெட்டுவிடும்.

கெட்டுவிடுமென்றால்?

வீணாய்ப்போய்விடும்.

கட்டுக்குள் இருந்தால்

எல்லாம் சரிப்படுமா?

பார்க்கப்போனால்

அதுவும் ஒரு வெளிதான்

உள்ளே இருந்துகொண்டு

சின்ன வட்டவெளியில்

செக்குமாடுபோலே

சௌகரியமாய்

சுற்றிச் சுற்றி வரலாம்தான்

இந்த உலகம்

காலமெலாம்

சுற்றிச் சுற்றி வருகிறதே

அதைப் போல

**

 

 

3 thoughts on “காலமெலாம்

 1. நல்லதொரு கவிதை. செக்குமாடு போல! 🙂 பலரின் நிலை அப்படியே!

  Like

 2. கிணற்றுத்தவளைகள்? 

  யாரும் அவரவர் வட்டத்தை விட்டு வெளிவர விரும்புவதில்லை.  சிறிதோ, பெரிதோ, ஒரு வட்டத்துக்குள் சுருங்கி கொள்கிறார்கள் என்று சொல்லலாமா?

  Like

 3. @ venkat, @ Sriram:

  வட்டம்தான். ஏதோ ஒரு வட்டத்தில் ஏற்கனவே இருந்திருக்கிறார்கள். அல்லது தனக்குத் தானே கீறிக்கொண்டு சுற்றிச்சுற்றி வருபவர்கள்! வெளியே வர அஞ்சுபவர்கள்..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s