இடமிருக்கா ?

**

நீண்டுசெல்லும் சாலைக்கு
நெருக்கமாக அமையவென
மூர்க்கமாய்க் குழி தோண்டி
முறுக்குக்கம்பியெல்லாம் நட்டு
கான்க்ரீட் கலவையோடு
கலந்தூற்றிய தண்ணீருமாய்
என்னென்னவெல்லாமோ செய்து
எழுப்புகிறார்கள் வேகவேகமாய்
பூதாகாரமாகக் கான்க்ரீட் குன்று
ஒட்டிய வயிறும் கவலை
தட்டிய முகமுமாய்ப் பரபரக்கும்
மனித ஆச்சரியங்களைக்
காத்து நிற்கிறாற்போல்
முன்னே வரிசையாக நாலைந்து
ஒடிசலாக உயர்ந்து நின்று
ஒருமண்ணும் புரியாமல்
மலங்க மலங்க விழிக்கின்றன

அயல்நாட்டுப் பனைதானே மனிதனின்
ஆசை மாளிகைகளுக்கு
அழகுக் கட்டிடங்களுக்கு
மதர்ப்போடு முன்னின்று அழகு சேர்க்கும்?
அப்பாவித் தென்னையாயிற்றே
விட்டுவைப்பார்களா பெரிய மனுஷர்கள்?

**

4 thoughts on “இடமிருக்கா ?

 1. தென்னைக்கு வந்த ஆபத்தா? ஆனால் அதை வெட்டாமல் வைத்திருப்பார்களே? வளர்ப்பதே வேறு கஷ்டம்?

  Liked by 1 person

 2. அந்த இடத்தை மீண்டும் பார்த்தேன். பாவிகள் தென்னைகளை இரக்கம்காட்டாது வெட்டி அகற்றிவிட்டார்கள்.

  Like

 3. என் வீட்டின்பின்புறம் இருந்தஒரு தென்னை மரத்தின் மீது இடி விழ மரம்பட்டுப் போய்விட்டது அதை வெட்ட ரூ 7000/- கொடுக்க வேண்டீருந்தது அதையே கருணைக் கொலை என்ற பதிவில் எழுதி இருந்தேன்

  Liked by 1 person

 4. தென்னை மரத்தை மனிதர் வெட்டிச்சாய்ப்பதோடல்லாமல் இடியும் அதன் தலைமேல்தான் விழுகிறது. கிராமப்புறங்களில் பனைக்கும் இதே கதிதான்.
  மரத்தை வெட்ட 7000 ரூபாயா? பெங்களூர் உருப்படாது!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s