’அதீதம் ‘ இதழில் ஏகாந்தன் கவிதைகள்

அதீதம் இணைய இதழில் என் மூன்று கவிதைகள் – ’அழைப்பு’, ‘அப்போதெல்லாம்’, ’வன்மம்’ ஆகியவை வெளியாகியிருக்கின்றன. உங்களை ‘அதீதம்’ இதழுக்கு அன்புடன் வாசிக்க அழைக்கிறேன்.

லிங்க்: http://www.atheetham.com/2017/01/blog-post.html

நன்றி: ‘அதீதம்’

-ஏகாந்தன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s