பராமரிப்பு

முந்திக்கொண்டு முதுமை
சந்துக்குள்ளே புகுந்து
சிந்து பாடிவிடாதிருக்க
இளமை என்றும் ஓங்கியே
எழிலாய் மயக்கி நிற்க
தேர்ந்தெடுத்த உணவுவகை
முடிக்கு மென்மையான ஷாம்பு
முகத்துக்கு சுகமான ஃபேஷியல்
கைகளுக்கும் பாந்தமாக ஒரு லோஷன்
வாளிப்பான உடம்புக்கென
வகைவகையான மசாஜ்
மூலிகைஎண்ணெய்க் குளியல்
ஆசையாக அதீதமாகத்தான்
தங்களைக் கவனித்துக்கொள்கிறார்கள்
சோப்புத் தண்ணீரை வீணாக்காது
செடிகளுக்கு ஊற்றும் மனிதர்கள்

**

Advertisements

About Aekaanthan

writer, poet , freelancer
This entry was posted in அனுபவம், இலக்கியம், கவிதை and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to பராமரிப்பு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s