ஸ்விட்ஸர்லாந்து எனும் சுகானுபவம்

திரைப்படங்களில் நிறையப் பார்க்க நேர்ந்ததாலும், அதுபற்றிய சுவாரஸ்யக்கதைகள் பரவிக்கிடப்பதாலும், `வாழ்வில் ஒருமுறையாவது அங்கு போக நேர்ந்தால் எப்படி இருக்கும் !` எனும் குளுகுளு கற்பனைகளை அடிக்கடி மனதில் ஓடவிடும் அழகுநாடு. ஐரோப்பாவின் நன்கு தீட்டப்பட்ட வைரம். ஆசைக்கனவுகளைக் கிளர்ந்தெழச்செய்யும் உலகின் அபூர்வமான ஒரு பிரதேசத்தில் சொற்பகாலம் இருந்திருக்கிறேன். அதனுள்ளான எனது பயணங்கள், அனுபவங்கள், அவதானிப்புகள் குறித்து நான் எழுதிய `ஸ்விட்ஸர்லாந்து: ஸ்வர்க்கத்தில் சிலவருடங்கள்` எனும் கட்டுரை நடப்பு `சொல்வனம்` இணைய இதழில் வெளிவந்துள்ளது. (இதழ்:160 ; தேதி:30-10-2016). சொல்வனம் இதழில் நுழைந்து ஸ்வட்ஸர்லாந்தில் பயணிக்க வாசகர்களை வாஞ்சையுடன் அழைக்கிறேன்.

-ஏகாந்தன்

லிங்க்: http://solvanam.com/?p=47138

நன்றி: சொல்வனம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s