நகரத்தின் சாலை ஒன்றில்

அலுவலோ அலட்சியமோ ஆடம்பரமோ
சீறிவரும் வாகனங்களை எரிச்சலோடு
நிறுத்துகிறது சிவப்பு
குலுங்கி நின்ற வாகனங்கள் அமைத்த
கோணல் வழிகளில் ஏந்திய கையுடன்
சோர்வே துணையாக ஊர்கிறாய்
கையில் விழுகின்றன சில காசுகள்
முகத்தில் பட்டுத் தெரிக்கின்றது
அவர்களின் அளவிலா அலட்சியம்
பச்சை பார்த்துப் பாய்வதற்குத்
தயாராகின்றன வாகனங்கள்
எந்த நிறமும் எந்த செய்தியையும்
உனக்கெனச் சொல்லாத நிலையில்
நீ கடந்து செல்கிறாய்
அவர்களையும் கடக்கிறது
அர்த்தமற்ற வாழ்க்கை

**

4 thoughts on “நகரத்தின் சாலை ஒன்றில்

  1. bro do you know that they are bgiven the target of collecting an amount from this signal.. failing which they will be subjected to cruelty…..once i was given a stern warning by a local goondah when i tried to entrust one young boy to a HOME….
    ACTOR VIVEK ONCE REMARKED IN A FILM THAST THE begging area is earmarked by the local rowdy….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s