ஏன் இப்படி ?

எந்தக் கடவுளின் காதிலும்
தினம் செய்யப்படும்
பிரார்த்தனைகள் விழுவதில்லையா
ஒரு வேளை கேட்க விருப்பமில்லையா
அல்லது அவர்களுக்கு
இதற்கெல்லாம் நேரமில்லையா
மனிதனைப்பற்றிய அக்கறையே
மனதினில் இல்லையா
இறுதியில் இதுதான் என்றால்
இந்த உலகம் தேவைதானா
அதோடு இந்த அசட்டு மனிதரும்
அவர்தம் கையாலாகாக் கடவுளரும்

**

Advertisements

About Aekaanthan

writer, poet , freelancer
This entry was posted in இலக்கியம், கவிதை, புனைவுகள். Bookmark the permalink.

3 Responses to ஏன் இப்படி ?

  1. அசட்டு மனிதர்கள் அல்ல. சிந்திக்கவில்லை இப்போது துவங்கி விட்டார்கள்

    Liked by 1 person

  2. எதைக் குறித்து இந்த ஆதங்கம்?!

    Like

  3. சாட்டையடி

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s