ஜீவிதம்

கொழுந்துவிட்டு சீறுகிற நெருப்பு
எரித்தழித்தல் என் ஆக்கம்
திணிப்பதாக கிண்டுவதாக கிளறுவதாக
கோபமுண்டு உன் மீது – இருந்தும்
உன் செயலின் சீண்டுதலில்
ஊழித்தீயென உயர்கிறேன்
வளர்கிறேன் அழிக்கிறேன்
வானத்தையும் பூமியையும்
ஜுவாலையால் இணைக்கிறேன்

**

3 thoughts on “ஜீவிதம்

 1. அன்புள்ள ஐயா

  வணக்கம்

  கவிதை அருமை

  ஜுவாலை அற்புதம்

  சித்து

  Sent from my iPhone

  >

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s