காணா இன்பம் . .

உறக்கம் கலைந்தபின்னும்
உற்சாகமாயிருந்தேன்
அதிகாலை நேரத்தின்
அடுக்கடுக்கான எண்ணங்களினூடே
கண்டேன் கவிதையின்
தத்ரூபக் காட்சியை
எழுந்துவந்து எழுதாது
ஏனோ விட்டுவிட்டேன்
தப்பி ஓடிவிட்டது எனைத்
தனியே தவிக்கவிட்டு
நிலையில்லாத மனதின் திரையில்
நிறையவே ஓடுகின்றன இப்பவும்
கலகலத்துச் சிரிக்கின்றன
கட்டற்ற எண்ணங்கள்
கவிதையைத்தான்
காணவில்லை

**

About Aekaanthan

writer, poet , freelancer
This entry was posted in அனுபவம், இலக்கியம், கவிதை, புனைவுகள் and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to காணா இன்பம் . .

  1. Pandian says:

    காணா இன்பம்.. அருமையான பாடல் வரிகளைக் காலையிலேயே நினைவு படுத்தி இருக்கிறீர்கள்.

    Liked by 1 person

  2. ஏறத்தாழ இதே கருத்தை என் “செய்யாத குற்றம் ” பதிவில் பார்க்கலாம் சுட்டி இதோ http://gmbat1649.blogspot.in/2010/12/blog-post_05.html

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s