தனி ஒருவன்

வேண்டுதல் பிரார்த்தனை
பணங்காசு நகைநட்டு
சகலத்தையும் நேரில் சமர்ப்பிக்கவென
லட்சக்கணக்கில் மோதிக்கொண்டிருந்தது
பக்தர் கூட்டம் தினம் தினம்
சக்திவாய்ந்த அந்த தெய்வமோ
வழிமேல் விழிவைத்துக்
காலமெலாம் காத்திருந்தது
எந்த பாரத்தையும் தன்மீது போடாமல்
எதையும் கேட்காமல் வேண்டாமல்
தன்னை ஒருமுறை
பார்த்துவிட்டாலே போதும் என்கிற
ஆசையை மட்டும் சுமந்துவரும்
அந்த ஒருவனை எதிர்பார்த்து

**

3 thoughts on “தனி ஒருவன்

  1. அவன் ஒருவன் என்பதே ஒரு கான்செப்ட் தானே உருவமில்லாதவனை மனதில் ஏற்ற முடியாது என்ற எண்ணத்தில் எழுந்ததே உருவ வழிபாடு அந்த இறைவன் நினைப்பது போல் யாரும் இருக்க முடியுமா ? நிறையவே கேள்விகள் .

    Liked by 1 person

  2. அந்தமாதிரியான ஒருவன் துர்லபம் என்று அன்றைக்கே கீதையில் சொல்லிவிட்டாரே!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s