இல்லையெனில்

வெங்காயம் இல்லாமல் ஒரு வீடா
சட்னி அரைக்க வெங்காயம் இல்லை
என்றதும்தான் போட்டேன் இப்படி
காலையில் ஒரு கூப்பாடு
யோசித்துப் பார்க்கையில்
ஏதேதோதான் இல்லை இந்த நாட்டில்
இருந்தும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதே
நாடே ஓடிக்கொண்டிருக்கையில்
ஓடாதா வீடு?

**

6 thoughts on “இல்லையெனில்

  1. ஏன் ஓடாது? இருப்பு இல்லை தேவை எல்லாமே நம் மனோபாவம்தானே . வெங்காயம் இல்லாத சட்னி ருசித்தீர்களா.|

    Like

  2. வெங்காயத்தின் இடத்தில் பட்டமிளகாய் வந்த் உட்கார, சட்னி தூள்!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s