அது சரி !

சரியான இடம் போக
சரியான நேரத்தில்
சரியான பஸ் பிடித்து
சரியாக சில்லரை கொடுத்து
சரியான டிக்கெட் வாங்கி
சரியான இடம் தேடி உட்கார்ந்தேன்
சரியாகத்தான் இருந்தது பயணம்
சரியான இடம் வருமுன்
தவறான இடத்தில் இறங்கிவிட்டேன்
சரி போகட்டும்
சரியாக நமக்கு எதுதான் நடந்திருக்கிறது ?

**

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s