இரண்டு சின்னஞ்சிறு கவிதைகள்

காலத்தின் கோலம்

ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது காலம்
ஒயிலாகவே எப்போதும்
உடம்பை வைத்திருக்கவேண்டும் என்கிற
ஓயாத ஆசையினாலே
ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது காலம்

**

போகும் பொழுது ..

சொறிந்துகொண்டே காலத்தைக் கடத்தும்
சோம்பேறிகள் பொழுதுபோக்க
வரிந்து கட்டிக்கொண்டு வேலை செய்கிறாள் பெண்
பொரிந்துகொண்டிருக்கிறது சட்டியில் சோளம்

**

2 thoughts on “இரண்டு சின்னஞ்சிறு கவிதைகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s