சிலிர்க்கவைக்கும் சித்திரம்

கிடைத்தக் கொஞ்சக் காசில்
காலட்சேபம் செய்தபோது
கவலை அதிகமின்றி இருந்தான்
கிடைத்ததை உண்டான்
படுத்த இடத்தில்
அசந்து தூங்கினான்
உடம்பு திருப்திப்பட்டு அவனுக்கு
உறுதுணையாய் இருந்தது
பாழாய்ப்போன மனந்தான்
ஒத்துழைக்க மறுத்தது
தார்க்குச்சி கொண்டு
முதுகில் குத்தியது
ஓட ஓட விரட்டியது
ஓடினான் ஓயாது தேடினான்
அதிசயம்போலவே ஒருநாள்
நிஜமாகவே வந்து சேர்ந்தது
உழைப்பையும் அவனுடைய
அழைப்பையும் மிஞ்சிய காசுபணம்
வீடு பங்களா என விவரமாய்
விஸ்தரித்துக்கொண்டான்
மெத்து மெத்தென்ற மெத்தையில்
மெதுவாக ஏறி சிலிர்த்தான்
காலை நீட்டிப் படுத்துப் பார்த்தான்
புரண்டு புரண்டு படுக்க
மிரண்டோடியது தூக்கம்
பின்னிரவில் திரும்பிய அரைத் தூக்கத்தில்
அபத்தச் சொப்பனங்களின் சித்திரவதை
அப்பனுக்கு போய்விட்டது நிம்மதி
வகைவகையான உணவின் திண்மையும்
வதைக்கும் தூக்கமின்மையும் நாளடைவில்
உடம்பை ஒருவழி செய்தது
பதறினான் படபடத்தான்
பலபேரின் கருத்தைக் கேட்டான்
ஓட்டம் ஆட்டமுன்னு
ஜிம்மு பம்முன்னு
ஒரேயடியாகக் குழப்பிக்கொண்டான்
பணம் தண்ணீராய்ச் செலவழிந்தது
உடம்போ பெரிதாகிப் பொங்கி வழிந்தது
ஆற்ற வழியின்றி வேறு கதியின்றி
அசந்துபோய் மனதுக்குள் ஒடுங்கினான்
எண்ணலானான் மிச்சமிருந்த நாட்களை

**

One thought on “சிலிர்க்கவைக்கும் சித்திரம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s