கண்வழிக் காவியம்

வார்த்தைகளை சரியாக நான்
புரிந்துகொள்ளவில்லை என்று
நீ சொல்வது சரிதான்
கண்வழி உரையாடலில்
கலந்து களித்திருக்கையில்
வாய் பேசிய வார்த்தைகளில்
கவனக்குறைவு ஏற்பட்டிருக்கலாம்தான்
என்ன செய்வது?
நம் வாயில் ஏதுமில்லை
நாம் இதற்கெல்லாம் காரணமில்லை

**

About Aekaanthan

writer, poet , freelancer
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to கண்வழிக் காவியம்

  1. ranjani135 says:

    இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s