தொடரத் தயங்கும் நிழல்

சின்னவயது வாழ்க்கையில்
வருடம் முழுக்கக் கோடைதானோ
எனத் திகைக்கவைத்த இயற்கைச்சூழல்
சுட்டெரித்த சூரியன்
அழுத்தமான நிழல்களையும்
எங்கும் பரவவிட்டிருந்தது
வேகாத வெயிலிலும்
மாளாத விளையாட்டுதான்
நிழலைப் பார்த்துக்கொண்டே நடப்பது
மனதுக்கு ஏனோ பிடித்திருந்தது
ஓடுகின்ற நான் மேலும் வேகமெடுக்கக்
கூடவே நிழலும் பக்கவாட்டில்
விரைவதைப் பார்க்கப் பார்க்க
விளையாட்டாய்
வினோதமாயிருந்தது
இப்போதைய வசித்தலின்
இயற்கைச் சூழல் வேறு
வருடத்தின் மூன்று மாதங்களில்
வசதியாக மேகப் போர்வைக்குள்
குளிருக்கிதமாக சுருண்டு கிடக்கும் சூரியன்
மாறுபட்ட சூழலில் என் நடையும்
மந்தகதிக்கு வந்துவிட்டதோ
இப்போதெல்லாம் என் நிழலும்
எனைத் தொடரத் தயங்குகிறது
எனத் தெரிந்துகொண்டதில்
ஆச்சரியம் ஏனோ இல்லை

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s