அவனோட சோகங்கள் !

அக்கம்பக்கத்தில்தான் இருந்தான்
அவ்வப்போது எதிர்ப்படுவான்
வேலையில்லாப் பட்டதாரி
வேதனையில் அவன் பேசுவதை
அடிக்கடிக் கேட்க நேர்ந்ததுண்டு
எல்லாம் புரிந்ததைப்போல்
‘ச்சூ’ கொட்டி நகர்ந்ததுண்டு
ஆண்டவன் சன்னிதியில்
அவன் நினைவு வந்துவிட
அவசரமாய் வேலைகொடென்று
அவனுக்காகப் பிரார்த்தித்ததுண்டு
சிலகாலம் கழிந்தது
சிறப்புச் செய்தியாய் அது வந்தது
கிடைத்துவிட்டதாம் வேலை அவனுக்கு
பயல் சொல்லவில்லையே எனக்கு
சந்தோஷமாக இருந்தால் சரி
சமாதானமாகிப்போனேன் நான்
எதிரே வந்தான் ஒரு நாள்
என்னப்பா சுகம்தானே என்றேன்
சோகமாப்போச்சு சார் வாழ்க்கை என்றான்
சொல்லப்பா என்னதான் நடந்தது
பதறிப்போய்க் கவலையோடு கேட்டேன்
துணையாகப் பெண்ணொருத்தி
எனைத்தேடி வரவில்லையே என்றான்
மனையாளுக்காக ஏங்கும் கண்களில்
அணைபோட்டும் நிறுத்தமுடியா
அளவிலா துக்கம்

**

One thought on “அவனோட சோகங்கள் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s