தீராப்பசி

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது
வயிற்றுக்கும் தரலாம் என்றான் அவன்
ரொம்பச் சரி
நாக்கின் பசி பற்றி ஏதேனும் நவின்றானா ?
வயிறு ஒன்றும் அடிக்கடிப் பசிப்பதில்லை
எப்போதும் பசி தணியாமல்
ஒரு போதும் அசறாது எதற்காவது
அலைந்துகொண்டே இருக்கும் நாக்கை
எப்படி மடக்குவது
எதைத்தந்து அடக்குவது
நாக்குப் பசிக்குத் தரும் அனைத்தும்
யானைப்பசிக்குச் சோளப்பொறியாகி விட்டதே!

**

3 thoughts on “தீராப்பசி

  1. க்யூபாவில் இருக்கும்போது (2008) எழுதிய கவிதை. கண்டெடுத்து வலைப்பூவில் இட்டேன்.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s