எங்கிருக்கிறாய் ?

எட்டிப்பறி
தட்டிப்பறி
இழுத்துப் பறி
அடித்துப் பறி
எப்படியோ பறி
வாயில் போட்டுக்கொள்
தின்று களி
இப்படித்தான் எப்போதும்
வாழவேண்டுமா

பழத்தைத்தான் பறிக்கிறேன் என்று
மரத்தையே துவம்சம் செய்யாமல்
சற்றுத் தூர நின்று
பழுத்துக் குலுங்கும் மரத்தை
ஆசையாகப் பார்க்கலாம்
அதனழகில் ஒன்றி
அதுவாகவேகூட ஆகிவிடலாம்
பசி தீர்ந்துவிடுமா என்று படபடக்கிறாய்
தீர்க்கவேண்டிய அவசியமில்லாது
பசியற்ற ருசியற்ற
பவித்ரமான நிலை ஒன்றுக்கு
அழைத்துச் செல்லக்கூடும் அது
அறிந்தே மாறிட அவகாசம்
அதற்கேற்ற உத்வேகம்
இருக்கிறதா உன்னிடம்?

**

4 thoughts on “எங்கிருக்கிறாய் ?

 1. அருமை ஐயா ! 

  இந்த கவிதை சொல்லாமல் நிறைய சொல்கிறது…………………….

  Great

  அன்புடன்   Chidhu Dover Cosmetics Ltd.,

  Kinshasa, D.R.Congo

  +243999938871,+243819938871,+243858938871

  Like

 2. நன்றி உஷா. உன்னைப்போன்ற ஒரு சிலர் இக்கவிதையின் ஆன்மாவை உள்வாங்கியிருப்பது தெரிகிறது.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s