மாயாஜாலம்

அதைத் தவிர
வேறொன்றுமில்லை
மூதாதையர்
பெற்றெடுத்து வளர்த்து
உலகில் உலவவிட்டோர்
மனைவி, மக்கள்
மனதுக்குப் பிடித்தமானோர்
மற்றபிற உறவுகள்
அனைத்தும் மாயை
மாயைதான் எல்லாம் எனப்படுகிறது
நீயும்தான் இந்தப் பெரும் சுழலில்
இந்த நானும் கூடத்தான்
மாயை தன்னையே
மாயையாகப் பார்த்து
மாயமாகும் நேரமிது

**

One thought on “மாயாஜாலம்

  1. Hello Sir,   How are you.  How is Madam and your daughter.  Has been a long time we just see your versus.  Hope you enjoy your retired life.  Keep in touch.   Best regards, Jerald 

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s