இடறும் காட்சி

விடுமுறை தினத்தின் காலை நேரப் பூங்கா
சுற்றிலும் பச்சை இளமரங்கள்
மலர் பொங்கும் செடிகொடிகள்
கூட்டம் கூத்தடிக்கிறது
சிறுவன் ஒருவனின் கையில்
அழகாய் ஜொலிக்கும் மலர்
பறித்தவன் எடுத்துவந்து
பக்கத்து பெஞ்சில் உட்கார்கிறான்
பூவிலிருந்து ஒவ்வொரு இதழாக
பிய்த்துப் பிய்த்துப் போடுகிறான்
சிதைப்பதிலுமா ஒரு தனியின்பம்
நிமிடத்தில் குப்பையாகிவிடுகிறது
நிஜத்தின் சுடராய் ஒளிர்ந்த மலர்
ஒன்றும் நடக்காதது மாதிரி
எழுந்து போய்விடுகிறான்
என்ன நடக்கிறது இவ்வுலகில்
பூக்களை இப்போதெல்லாம்
யாரும் ரசிப்பதில்லையா
வாசத்தில் வசப்படுவதில்லையா
அபரிமித அழகென மயங்கி
சூடிக்கொள்வதில்லையா
அலட்சியப்படுத்தவும்
அழித்து எறிவதற்கும்தானா
இயற்கையின் சிருஷ்டி
இப்போதெல்லாம் ?

**

    Advertisements

About Aekaanthan

writer, poet , freelancer
This entry was posted in கவிதை. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s