மண்ணில் மனிதர்கள்

சரித்திரம் ஆய்ந்தால்
சட்டெனப் புரிந்திடும்
மனிதர் வாழ்வின்
மகத்துவம் தெரிந்திடும்

பட்டத்து இளவரசன் எனக்
கொட்டம் அடித்தவர்
திக்குமுக்காடித்
திசையற்றுப் போயினர்

எனக்கு நிகர் நானே என
எகிறிக் குதித்தவர்
தடயம் ஏதுமின்றித்
தன்னாலே மறைந்தனர்

பகட்டும் செருக்கும்
பலநாள் வாழ்ந்ததில்லை
அகந்தையும் ஆணவமும்
அதிக நாள் நிலைத்ததில்லை

—————————
மேற்கண்ட கவிதை டோக்கியோ பொங்கல் மலரில் வெளிவந்தது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s