மனமெலாம் நீ

இரவினில் வரும் நிலா அழகு
குளிர்கால இரவினில் அழகே நிலா
மரங்களின் உச்சியில்
அடர்ந்த வனத்தில் தோன்றுமாயின்
மரமே நிலா
வனமே நிலா
மனமே நிலா

**

Advertisements

About Aekaanthan

writer, poet , freelancer
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to மனமெலாம் நீ

  1. cheeni says:

    nila….azhagha kavithai

    Like

  2. chandraa says:

    the poem is good but gives the feeling that the poem is not complets…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s