பச்சைத் துரோகம்

நேற்றுத்தான் பார்த்தேன் மாலையில்
பூத்தும் காய்த்தும் குலுங்கிக்கொண்டிருந்தாய்
உரசும் உடன் இழையும் இளங்காற்றுடன்
உல்லாசமாய் ஏதோ கிசுகிசுத்துக்கொண்டிருந்தாய்
பலவாறாக உன்னிலிருந்து தொங்கும் காய்களை
பதம் பார்த்துப் பறித்துப் போயிருந்தனர்
சமைத்து சுவைத்து மகிழ்ந்திருப்பர்
சரிதான் பாதகம் இல்லை ஒன்றும்
அடுத்த மாலை உனைப்பார்க்க
ஆசையோடு திரும்புகையில்தான்
அதிர்ச்சிமின்சாரம் அடிவயிற்றில் தாக்கியது
அரிவாளுடனும் கோடரியுடனும் எப்போது வந்தார்கள்
அடுத்த நாள் காலையிலா இல்லை அர்த்த ராத்திரியிலேயா
அள்ளித் தின்ற சோறும் காயும் ஜெரிப்பதற்கு முன்னமேயா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s