அந்தப் பாறை

அதோ எதிரில் தெரிகிறதே அந்தப் பாறை
அதைப்பற்றி என்ன பெரிதாக நான் சொல்லிவிட முடியும்
அது எவ்வளவு கறுத்துப் பெருத்து இருக்கிறது
வடிவமில்லா வடிவில் இருக்கிறது
காலதேவனின் விரல் வருடல்களாய்
அதன் மேல் தெரியும் சிறு வெடிப்புகள்
அதன் மீது பொறியும் மதியநேரத்து வெயில்
அதன் மேலே கவிந்திருக்கும் நீல நெடும் வானம்
அதனடியில் வெடித்துக் கிளம்பியிருக்கும்
சின்னஞ்சிறு செடிகள்
அதில் ஒன்றில் பூத்திருக்கும் குட்டி வெள்ளைப்பூ
பாறையினடியில் ஊரும் சிற்றெரும்புகள்
அவற்றின் ஓயாத தேடல்கள் வாழ்க்கைப் பிரச்சினைகள்
என்றெல்லாம் சொன்னாலும்
சொல்லிவிட முடிகிறதா எல்லாவற்றையும்
இன்னும் எத்தனையோ சங்கதிகள்
கல்லுக்குள் தேரையாக
காலத்தின் அதிரகசியங்கள்
அதனுள் உறைந்து மறைந்து கிடக்கின்றனவே
அதுவே வாயைத் திறந்து சொன்னாலொழிய
பெரிதாக என்ன நான் கூறிவிடமுடியும்
அந்தப் பாறையைப் பற்றி

**

Advertisements

About Aekaanthan

writer, poet , freelancer
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s