அன்பென்றும் ஆசையென்றும்..

நண்பர் சொல்லக்கேட்டு அதிர்ந்தேன்
வளர்ப்பு நாயை
வளர்ந்து வயசாகிவிட்ட பிராணியை
நமக்கினி பயன்படாது என நினைக்கும்
சில வெளிநாட்டுக் கனவான்கள்
நகருக்கு வெளியே காரில் வெகுதூரம் எடுத்துவந்து
நடமாட்டமில்லாத பெருஞ்சாலையில் இறக்கிவிட்டுவிட்டு
தங்களின் செல்லக் கார்களில் வேகமெடுப்பார்களாம்
அந்த அப்பாவி நாய்
அன்பைத் தவிர வேறொன்றும் அறியா மிருகம்
எஜமானனை நாடிக் காரைத் துரத்தி ஓடி வருமாம்
சீறிச் செல்லும் கார் கண்ணிலிருந்து மறைந்துவிடும்
செய்வதறியாது சித்தம் கலங்கி
சோர்ந்து நின்றுவிடும் கைவிடப்பட்ட நாய்
அந்த அனாதைக்கு யார் புரியவைப்பார்
அன்பு என்பது மனிதனுக்கு ஒரு வெளிப்பூச்சு
வெற்றுத் தழுவல் வெறும்பேச்சுத்தான் என்று

**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s