இறங்கி வருகின்றன

இறங்கி வருகின்றன வார்த்தைகள், மென்கவிதையாகவோ, கட்டுரையாகவோ அல்லது வேறு வடிவிலோ…

– ஏகாந்தன்

2 thoughts on “இறங்கி வருகின்றன

  1. தங்கள் எழுத்துகள் நல்லனவற்றை வருடும் சிறகாகவும் தீயனவற்றை சுடும் நெருப்பாகவும் இருக்கட்டும்..

    Like

    1. வாழ்த்துக்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி சௌந்தர். வருடவும் நெருடவும் முயற்சிக்கிறேன் !

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s